Skriv ut sidan   Start > Föreningen

Var med i vår strävan att berätta Ekebys historia!

 

Skromberga Akademi bildades formellt våren 2009. Detta föregicks av en lång periods resonemang om hur man skulle kunna bevara bruksmiljön och återge den för både nutida och framtida Ekebybor. Ambition har hela tiden varit att fler skall bli delaktiga i arbetet med att berätta om bygdens historia. Alla kan bidra med sin pusselbit och vi hoppas att vårt arbete skall inspirera och leda till många diskussioner. Tillsammans vill vi se till att lyfta fram händelser och förändringar som skett genom olika årtionden. Vi tycker att allt är lika viktigt att dokumentera. Föreningens motto är ”DÅTID NUTID FRAMTID”.

Skromberga Akademi är en ung förening som 2017 har ca 70 medlemmar. Vill du aktivt delta och i någon form bidra med din egen, din familjs eller vår bygds historia är du välkommen. Fotografier på byggnader eller interiörer för speciella tidsperioder är vi tacksamma om vi kan låna för att skanna. Under fliken ”Kontakter” hittar du telefonnummer och mailadress.

Allt arkivmaterial som samlats in förvaras i Hembygdsarkivet som finns i Prästgården, Åstorpsvägen 10, Norra Vram.

©Skromberga Akademi • Klinkergatan 6, 267 77 Ekeby •