Skriv ut sidan   Start > Föreningen > Policy

Policy för användning av Skromberga Akademis namn och logotyp

  • Skromberga Akademis namn och logotyp får endast användas i föreningens anda och på så sätt att det inte strider mot föreningens stadgar.
  • Vid användning av Skromberga Akademis logotyp skall den återges med korrekt färg och typsnitt.
  • Typsnitt som skall användas till logotypen är Monotype Corsiva.
  • Logotypen skall vid färgåtergivning återges korrekt.

Röd          PMS           PMS485C

                CMYK       1% Cyan (C)       94% Magenta (M         93% Gul (Y)   

                RGB         196 Röd (R)        43 Gul (G)                  36 Blå (B)

                WEBB       #c42b24

Svart        CMYK       100% (K)

Rastertätheten vid tryckning får ej understiga 85 linjer/tum

©Skromberga Akademi • Klinkergatan 6, 267 77 Ekeby •