"Findus från dåtid till nutid"     2016

Ca 30 av föreningarnas medlemmar kom till Norra Vrams prästgård för att lyssna på när Jörgen Hansson berätta om Findus historia. Efter 75 år i Bjuv har det nu bestämts att fabriken skall läggas ner.  Ett aktuellt ämne som engagerar.

Arrangör var föreläsningsgruppen som består av representanter från Billesholmstraktens Hembygdsförening, Gunnarstorps Byaförening och Skromberga Akademi.

©Skromberga Akademi • Klinkergatan 6, 267 77 Ekeby •