Skriv ut sidan   Start > Historik

Historik

Produktionen på Skrombergaverken, nuvarande CC Höganäs, lades ner sommaren 2008. En mer än 125-årig industriepok var därmed slut. I samband med detta hölls ett öppet möte där Skromberga Akademi befarade att i denna gamla kulturmiljö skulle det ske drastiska förändringar. Regionmuseet Kristianstad / Landsantikvarien i Skåne kontaktades under hösten 2008 och de gjorde omgående bedömningen att Skrombergaverken och den anslutande bostadsbebyggelsen hade ett högt kulturhistoriskt värde. I december 2008 arrangerade Landsantikvarien tillsammans med Skromberga Akademi och Billesholmstraktens Hembygdsförening ett inledande möte med rubriken “Vänd trenden i Skromberga – använd kulturmiljöns möjligheter”.

På mötet beslutades att Landsantikvarien skulle genomföra en antikvarisk förundersökning av Skrombergaverken och närområdet. Den gjordes av Helene Stalin Åkesson och studien resulterade i rapporten: ”Skromberga - en kulturmiljö att använda”. Den omfattar dels en översiktlig beskrivning av historiken kring Skrombergaverken, dels en nulägesbeskrivning men hon har även lagt en stor tyngd vid en framåtblick. Rapporten sammanfaller med riktlinjerna för Skromberga Akademi motto: ”DÅTID NUTID FRAMTID”.

©Skromberga Akademi • Klinkergatan 6, 267 77 Ekeby •