Skriv ut sidan   Start > Historik > Landsantikvariens tankar

Landsantikvariens tankar om vår bygd

De projektidéer och visioner som byggnadsantikvarien bland annat för fram i sin rapport ”Skromberga - en kulturmiljö att använda” är:
•    Ekeby Badhus som träffpunkt
•    Föremålsinventering på Skrombergaverken
•    X-hallen som utställningslokal och allaktivitetshus
•    Skyltprogram i bruksmiljön
•    Bebyggelseinventering av Skromberga
•    Guideskrift
•    Ekeby skola som samarbetspartner
•    Skromberga som besöksmål
Indelningen i olika projekt är gjord för att underlätta och för att kunna koncentrera insatserna.

Under förstudien av Skrombergas totala bruksmiljö har behovet av ett aktivt samarbete mellan Bjuvs kommun, CC Höganäs, lokalt näringsliv, ideella krafter och regionala aktörer blivit allt tydligare.

Skromberga ingår i det skånska gruvbältet som sträcker sig över fyra kommuner: Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Höganäs. Det innebär att framtida projekt har en regional karaktär och fordrar andra resurser än enbart lokala. Regionmuseets ambition har varit att rapporten ska ge samtliga parter inspiration till att sätta igång projekt för aktivt bevarande av kulturmiljön.

©Skromberga Akademi • Klinkergatan 6, 267 77 Ekeby •