Skånska Bokmässan

2016 - den 15 oktober var "Skånska Bokmässan" på arkivcentrum Syd i Lund. Mats och Kristel fanns på plats för Skromberga Akademi med böcker och information. Många besökare stannade till och ville veta mer om föreningen. Bord delades med Billesholmstraktens Hembygdsförening.

 

2012 - en helg i oktober anordnade Skånes Hembygdsförbund, Författarcentrum Syd och Helsingborgs Stad "Skånska Bokmässan". Lokalen som användes var Kulturmagasinet på Fredriksdal i Helsingborg. Här sålde Billesholmstraktens Hembygdsförening både nya och gamla böcker. Vi fick möjligheten att sälja ”Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet” vid deras bord. Detta tackar vi för.

©Skromberga Akademi • Klinkergatan 6, 267 77 Ekeby •